Субота, 16.01.2021, 00:06 Новоолександрівська ЗОШ
Вітаю Вас Гість | RSS
Вітаємо на офіційному сайті Новоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вовчанської районної ради Харківської області
! Сьогодні     Дуже приємно, що Ви завітали!     Приємного і корисного проведення часу на нашому сайті!
Меню сайту
Категорії розділу
матеріали семінару [92]
Шкільні новини [124]
Алгебра [0]
Геометрія [1]
Наше опитування
Block title
 МОН УКРАЇНИ http://www.mon.gov.ua/
...
Школа — велика дитяча країна,
В ній відкривається білий наш світ.
Тут пізнає себе кожна дитина,
І відправляється звідси в політ.
Знань надається тут першооснова,
Жити, дружити учились ми в ній.
Школу скінчили та линемо знову
В дзвінкоголосий і радісний рій.
В школі так щиро сміятися вміли,
Рішення легко приймалися в нас.
Впевнено всі ми до мрії летіли…
А повернутись не сила й не час…
Аватары
Переглд фотографій
Пост!
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Block title
Радi вітати Вас на Профспілковій сторінці Новоолександрівської школи Вовчанької районної ради Харківської області!Сила профспілки - в її єдності і солідарності, гнучкості і сміливості.Віримо, що зможемо правовими методами змусити рахуватися з наймасовішою громадською організацією РАЙОНУ і бути активними її будівниками в аспекті цивілізованості і врахування інтересів освітян

 

 

  Колективний договір  (Завантажити) 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

 

Реєстраційний №  _____ від ________2012

 

Примітка або рекомендації реєструючого органу

 

___________________________________________

 

___________________________________________

 

Керівник  реєструючого органу

 

___________________________________________

 

СХВАЛЕНО

 

на зборах трудового колективу

 

______________ року

 

протокол № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колективний договір

 

між керівником і профспілковим комітетом

 

Новоолександрівської загальноосвітньої школи

 

І-ІІІ ступенів

 

на 2012-2015 роки

 

 

 

с.Новоолександрівка

 

 

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення

 

Визнаючи колективний договір локальним нормативним актом, на підставі якого регулюються соціально-економічні, виробничі і трудові відносини, сторони домовились про наступне:

 

1. Колективний договір укладено на 2012-2015 роки.

 

2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол № 1 від ______________р. і набуває чинності з дня його підписання.

 

3. Колективний договір діє до прийняття нового.

 

4. Сторонами колективного договору є:

 

- керівник Новоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в особі директора Кузуб Тетяни Миколаївни, яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

 

- профспілковий комітет, який відповідно до ст.247 КЗпП України, ст. 37 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” представляє інтереси працівників Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в галузі виробництва, праці, побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.

 

5. Директор Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  в колективних переговорах.

 

6. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнення до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

 

7. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством, Генеральною, Галузевою регіональною угодами.

 

8. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.

 

9. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників установи.

 

10. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.

 

11. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у семиденний строк з дня їх отримання іншою стороною.

 

12. Жодна із сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання  колективного договору або припиняють їх виконання.

 

13. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за 2 місяці до закінчення строку дії колективного договору (але не раніше як за 3 місяці до закінчення строку дії колективного договору).

 

14. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у термін 5 днів підписують колективний договір.

 

15. Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації до відділу праці та соціального захисту Вовчанської райдержадміністрації.

 

16. Через 5 днів після реєстрації колдоговір доводиться до відома профспілкового комітету, працівників установи.

 

РОЗДІЛ II. Трудові відносини

 

КЕРІВНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

 

1. Забезпечити ефективну діяльність підрозділів Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступеніввиходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи, поліпшення становища працівників.

 

2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  створення оптимальних умов для організації професійної діяльності працівників.

 

3. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників .

 

4. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів і т.п.

 

5. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п. 1. ст.40КЗпП України.

 

6. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст.42-1 КЗпП України).

 

7. Застосовувати різні форми трудового договору,  передбачені чинним законодавством з праці.

 

8. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

 

9. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.

 

10. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.

 

11. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.6 Закону України “Про охорону праці”) у розмірі тримісячного середнього заробітку.

 

12. Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.

 

13. Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації  працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата навчання).

 

14. Включати голову профкому до складу комісії по розподілу обов’язків та  до атестаційної комісій.

 

15. Затверджувати режим роботи, графіки роботи за погодженням з профспілковим комітетом.

 

16. Забезпечити оптимальний режим роботи:

 

  • для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 15 років,

 

  • для тих, хто поєднує роботу з навчанням;
  • для незвільненого від основної роботи голови профкому.

 

17. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

 

19. Упереджувати виникнення індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у випадку їх виникнення забезпечити вирішення згідно з чинним законодавством.

 

Профком  зобов’язується:

 

1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.

 

2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці.

 

 4. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

 

Сторони угоди домовились про наступне:

 

- встановити в установі п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю;

 

- початок роботи о 7 годині 30 хвилин, закінчення о 16 годині 30 хвилин,  обідня перерва для техпрацівників  з 11.00 до 12.00 годин. Початок та закінчення робочого часу педагогічних працівників встановлюється відповідно до розкладу уроків.

 

РОЗДІЛ III. Забезпечення зайнятості

 

Керівник зобов’язується:

 

1. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом – не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів (п. 4.1.8. Галузевої угоди).

 

2. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах: неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.

 

3. Здійснювати аналіз стану та прогнозувати використання трудових ресурсів в установі.

 

4. Не допускати економічно необгрунтованого скорочення робочих місць.

 

5. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП України:

 

- повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників;

 

- здійснювати вивільнення лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т. ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.д.

 

 6. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення  вільний час (8 годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи.

 

 7. Забезпечити створення нових робочих місць за рахунок власних коштів .

 

8. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гнучкі режими праці та інші заходи, які сприяють збереженню та розвитку системи робочих місць (ст. 13 Закону України “Про зайнятість”).

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

 

1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.

 

2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина друга ст. 149 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України), крім випадків повної ліквідації закладу.

 

3. У випадку подання особистої заяви, не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування.

 

Сторони домовились, що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації крім передбачених законодавством надається також особам передпенсійного віку та працівникам, в сім’ях яких є особи, що мають статус безробітних або інвалідів, особам, які мають вищу кваліфікацію, особам, які мають 2 і більше дітей віком до 15 років.

 

РОЗДІЛ IV. Робочий час, режим та нормування праці

 

Керівник зобов’язується:

 

1. Не допускати відволікання  працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

 

2. У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації.

 

3. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, і лише за згодою з профспілковим комітетом та оплатою у відповідному розмірі.

 

4. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством .

 

5. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.

 

6. Запроваджувати підсумований облік робочого часу для працівників, умови роботи яких неможливі з додержанням щоденної або щотижневої тривалості робочого часу (чергових, сторожів,  робітників).

 

7. Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівників лише за їх згодою.

 

8. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковими комітетом.

 

9. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

 

10. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.

 

11. Створити умови матеріально-відповідальним особам для забезпечення збереження довіреного їм майна.

 

12. Забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний, повітряний, світловий і водний режими в закладі.

 

13. Затверджувати кошториси доходів та видатків, а також штатні розписи підрозділів навчальних закладів  за погодженням з профспілковим комітетом (п.5.3.3. Галузевої угоди).

 

РОЗДІЛ V. Оплата праці

 

Керівник зобов’язується:

 

 1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.

 

 2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колективному договорі умови оплати праці.

 

 3. Відповідно до ст.15 Закону України “Про оплату праці” погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі. Спільно з профкомом розподіляти фонд матеріального заохочення, здійснювати преміювання працівників у, виплачувати винагороди за результатами роботи та надбавками за вислугу років згідно з порядком ,встановленим у цьому колективному договорі (дод.№2,2а   ).

 

  4.  Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства.

 

  5. Виплачувати працівникам установи заробітну плату у грошовому вираженні за місцем роботи двічі на місяць: аванс – 15 числа, остаточний розрахунок – 30 (останнього)числа поточного місяця.

 

При збігу  термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями виплачувати їх напередодні.

 

6. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за 3 дні до початку відпустки (ст.115 КЗпП України).

 

 У випадку затримки виплати відпускних відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період (ст. 80 КЗпП України).

 

7. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП України).

 

8. Заробітна плата працівників підлягає індексації та компенсації у зв’язку з порушенням термінів її виплати у встановленому чинним законодавством порядку.

 

9. Здійснювати оплату праці працівникам закладу за заміну тимчасово відсутніх працівників у зв’язку з їх відпусткою. (п. 6.1.12 Галузевої угоди).

 

10.  Встановити такі розміри доплат за:

 

- виплати педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах : понад 3 роки – 10 %,понад 10 р. – 20 %,

 

понад 20 років – 30 %

 

- суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від основної роботи у розмірі до 50 % відсотків посадового окладу.(наказ МОНУ №557 від 26.09.2005 року  “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ).

 

11. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст. 17 Закону України “Про охорону праці”).

 

12. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час (з 10 години вечора до 6 години ранку), додаткову оплату праці у розмірі  35% посадового окладу (ставки заробітної плати) (п. 6.2.4. Галузевої угоди).

 

13. Забезпечити своєчасне і правильне встановлення і виплату працівникам заробітної плати  з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, категорії, звань, наукових ступенів тощо (п.6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

 

14. Виплачувати  працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки (ст. 57 Закону України “Про освіту”).

 

 15. Надавати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі посадового окладу відповідно до положення, погодженого з профкомом  ( додаток №  2 ).

 

 16. Обчислювати середню заробітну плату для оплати за період відпусток, а також у інших випадках її збереження згідно з чинним законодавством з дотриманням норм постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995р. №100 (щодо застосування коригуючих коефіцієнтів).

 

17. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:

 

- з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36, п. п. 1, 2, 6 ст. 40, ст. 39 КЗпП України у розмірі середнього місячного заробітку;

 

- у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП України) у розмірі двомісячного середнього заробітку) (ст. 44 КЗпП України);

 

- у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства і зобов’язань колективного договору з охорони праці у розмірі  тримісячного середнього заробітку) (ст. 44 КЗпП України, ст. 6 Закону України “Про охорону праці”).

 

 18. У випадках припинення трудового договору з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36, п.п. 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП України, працівникові, якому встановлена інвалідність, пов’язана із трудовим каліцтвом або ушкодженням здоров’я на виробництві, виплачувати вихідну допомогу у розмірі двох середніх місячних заробітків.

 

19.  Проводити додаткову оплату за шкідливі та особливі умови праці (Постанова № 134 Каб. Мін – в, Галузева Угода, Додаток № 4)., за умови атестації робочих місць.

 

Профком зобов’язується:

 

1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

 

2. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

 

3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно діючого законодавства осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці ( ст. ст. 45,141,147-1 КЗпП ст.36 Закону України “Про оплату праці”, ст.18 Закону України “Про колективні договори і угоди”).

 

4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП).

 

5. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст. 112 Цивільно-процесуального кодексу).

 

6. Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки (ст. 121 Цивільно-процесуального кодексу).

 

7. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст.19 Закону України “Про прокуратуру”, ст.259 КЗпП).

 

8. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

 

РОЗДІЛ VІ. Охорона праці

 

Керівник зобов’язується:

 

1.Забезпечити дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України „Про охорону праці", інших нормативних актів завдяки впровадженню системи управління охороною праці (призначення відповідальних осіб, розробка та затвердження інструкцій і положень, проведення обстеження та оцінки умов праці, усунення причин травматизму, забезпечення належного утримання будівель та споруд тощо).(Ст. 13 Закону України „Про охорону праці" .)

 

2.Забезпечити своєчасну розробку і виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених норм  безпеки,  гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму (додаток (Ст. 20 Закону України „Про охорону праці".)

 

3.Виділяти на охорону праці (домагатися виділення) коштів не менш 0,2 відсотка від фонду оплати праці. (*Ст. 19 Закону України „Про охорону праці".)

 

4.Для  роботи  уповноважених  найманих  працівників  (громадських інспекторів) з питань охорони праці організувати за кошти установи їх навчання, забезпечувати   необхідними засобами. Встановити строк звільнення уповноважених з питань охорони праці від основної роботи із збереженням середнього заробітку для виконання ними громадських обов'язків у розмірі (1 день на тиждень, 1 година щодня тощо). Ст. 42 Закону України „ Про охорону праці".

 

5.Провести     аналіз виробничого травматизму і профзахворювань. Розробити конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на виробництві.            (п. 4.1.11 Положення, затвердженого наказом №563 від 01.08.2001 р.)

 

6.Провести навчання та перевірку знань з питань охорони праці  працівників. (п. 4.1.18 Наказу №563 від 01.08.2001 р,ст.18 Закону України „Про охорону праці",Наказ №304 Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006р.)

 

7.Своєчасно видавати безоплатно за встановленими нормами (понад норми) спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту. У випадку дострокового їх зносу не з вини працівників замінювати їх за свій рахунок (дод. №   ).(Ст. 8 Закону України „ Про охорону праці)

 

8.Забезпечити умивальні миючими засобами або організувати їх видачу працівникам особисто (Додаток №4). (Ст. 8 Закону України „Про охорону праці)

 

9.Організувати роботу комісії з перевірки готовності закладу  до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період. (п. 4.1.8 Наказу №563 від 01.08.2001 р.,)

 

10.Організувати роботу щодо огляду будівель, споруд та інженерних мереж відносно їх подальшої надійної й безпечної експлуатації. При виявленні їх незадовільного стану терміново вжити відповідних заходів, звернутись до спеціалізованих організацій, що мають право на обстеження та паспортизацію вказаних об'єктів. (Постанова Кабінету Міністрів України №409 від 05.05.1997р.

 

11.За кошти установи організувати проведення попереднього (при прийнятті на  роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, в т.ч. зайнятих на важких робота, роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці , а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб, віком до 21 року. На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов'язує погіршення стану свого здоров'я з умовами праці. Зберігати за працівниками на час проходження ними медичного огляду місце роботи, середній заробіток.(Ст. 17 Закону України „Про охорону праці".)

 

12.Провести  (домагатись проведення)  атестацію робочих місць за умовами праці, а саме: (перелічити). Постанова К МУ№442 від 01.08.1992 р

 

13.Надавати працівникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, з особливим характером роботи відповідні пільги та компенсації. (Додаток № __)          

 

14. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним  випадком на виробництві,  місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності або до визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості
виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити відповідно до методичних рекомендацій його перепідготовку та працевлаштування. (Ст.9 Закону України „Про охорону праці").

 

15.Надати  матеріальну  допомогу  працівникам  у  випадку  хвороби внаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби (Ст. 9 Закону України „Про охорону праці".)

 

16.Забезпечити обов'язкову участь представника первинної профспілкової організації у розслідуванні нещасних випадків. Постанова Кабінету Міністрів України №1112 від 25.08.04 р.

 

17.Виплачувати вихідну допомогу у розмірі, не менше тримісячного
середнього заробітку, якщо при порушенні законодавства з охорони
праці та умов колективного договору працівник має намір розірвати
трудовий договір за власним бажанням.Ст. 6Закону України „Про охорону праці".Ст.44КЗпП.

 

18.Приймати участь у громадських оглядах-конкурсах з питань охорони праці та підготовки закладів до нового року. (п. 7.3.4 Галузевої угоди)

 

19.Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, пам'ятки та інше.

 

20.Запроваджувати систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці, не порушують вимоги особистої і колективної безпеки, беруть активну участь в здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці в закладі, а саме: (нагороджувати грамотами, преміями тощо).

 

Профком зобов'язується:

 

1.Провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці. Провести навчання активу.(Положення про комісії.)

 

2.Встановити контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадського інспектора, комісії з питань охорони праці.(Типове положення про комісію з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації.)

 

3.Здійснювати громадський контроль за ходом виконання угоди з охорони праці.

 

4.Виносити на розгляд зборів, засідань профкомів питання стану умов і охорони праці.

 

5.Не   допускати   необгрунтованого   обвинувачення   працівників   у нещасних випадках.

 

РОЗДІЛ VІI. Час відпочинку

 

Керівник зобов’язується:

 

1. Графік щорічних основних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 1 травня і доводити до відома працівників. Основну щорічну відпустку працівникам  надавати згідно додатку № ___

 

2. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України “Про відпустки”).

 

3. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках:

 

-  порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;

 

- несвоєчасної виплат заробітної плати за період відпустки, тобто не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. ст. 10, 21 Закону України “Про відпустки”).

 

4. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про відпустки».

 

5. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки при умові, що тривалість фактично наданих праців­никові щорічної і додаткової відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

 

6. Надавати відпустку (або її частину) працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 ).

 

7. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т. ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.

 

8. Надавати додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем згідно із списком посад, визначених додатком № 1  цього колективного договору (ст.8 Закону України “Про відпустки”).

 

9. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 7 календарних днів без врахування вихідних. Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), матерям, які виховують неповнолітніх дітей без батьків, особам, які взяли під опіку дітей.

 

10. Не пропонувати відпустки з частковим збереженням заробітної плати вагітним жінкам, особам, в сім’ях яких не має інших годувальників, членам багатодітних сімей.

 

11. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України “Про відпустки”).

 

Сторони домовились:

 

- надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявності особистої заяви працівника;

 

- надання щорічних додаткових відпусток за роботу з ненормованим робочим днем (додаток №1) не повинно призводити до збільшення витрат на оплату праці; на час таких відпусток інші працівники не залучаються до виконання обов’язків тимчасово відсутніх у зв’язку з відсутністю працівників.

 

РОЗДІЛ VІІI. Соціально-побутові пільги, гарантії, компенсації

 

Керівник зобов’язується:

 

  1. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки (ст.57 Закону України “Про освіту”)
  2. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних коштів установи (ст.57 Закону України “Про освіту”)
  3. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.
  4. У разі захворювання працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в колективі, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (ст.57 Закону України “Про освіту”).
  5. Проводити постійну роботу з правового навчання працівників із залученням представників правозахисних та інших організацій в галузі права. (“Національна програма правової освіти населення”, затверджена Указом Президента Укра
...
Телефони гарячої лінії

(057-41) 5-23-18

...
;

Кошик
Форма входу
...
Сайти наших вчителів

Пошук
Календар
«  Січень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Небесна сотня
Небесна сотня
Архів записів
Друзі сайту
Каталог - Сайти шкіл та освітніх закладів
Block title
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Copyright MyCorp © 2021Зробити безкоштовний сайт з uCoz